Saveleva Olga A.

Saveleva Olga A.

Saveleva Olga A.
Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
  • Menshikova G.Ya., Saveleva O.A., Zinchenko Yu.P. (2018). The study of ethnic attitudes during interactions with avatars in virtual environments. Psychology in Russia: State of the Art, 11 (1), 20-31.
    PDF HTML
    926
  • Menshikova G. Ya., Tikhomandritskaya O. A., Saveleva O. A., Popova T. V. (2018). Gender Differences in Interactions with Avatars of Diverse Ethnic Appearances. Psychology in Russia: State of the Art, 11 (4), 211-222.
    PDF HTML
    123