Gabidullina, Rozaliya F.

Gabidullina, Rozaliya F.

Gabidullina, Rozaliya F.
Gabidullina, Rozaliya F.
researcher, Laboratory of Mechanoreceptoric diagnostics, Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia
  • Vladimir V. Galatenko, Evgeniy D. Livshitz, Alexander M. Chernorizov, Yury P. Zinchenko, Alexey V. Galatenko, Vladimir M. Staroverov, Sergey A. Isaychev, Vyacheslav V. Lebedev, Galina Ya. Menshikova, Alexey N. Gusev, Ekaterina M. Lobacheva, Rozaliya F. Gabidullina, Vladimir E. Podol’skii, Victor A. Sadovnichy (2013). Automated real-time classification of functional states: the significance of individual tuning stage. Psychology in Russia: State of the Art, 6(3), 40-47
    PDF HTML
    6464