Ushakov, Dmitry V.

Ushakov, Dmitry V.

Ushakov, Dmitry V.
professor
Doctor in Psychology

Head of the Psychology and Physiology of Creativity Lab, Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Moscow

 • Yurevich A. V., Ushakov D. V. (2009). Quantitative Estimate of the Macropsychological State of Modern Russian Society. Psychology in Russia: State of the Art, 2, 35-56
  PDF HTML
  9197
 • Yurevich A.V., Ushakov D.V. (2013).The Psychological dynamics of modern Russian society: an expert estimate. Psychology in Russia: State of the Art, 6, 21-34
  PDF HTML
  5119
 • Pöppel E., Bao Ya., Shihui Han, Sozinov A. A., Ushakov D. V., Kovalev A. I., Chernorizov A. M., Menshikova G. Ya., Zinchenko Yu. P., Zabotkina V. I., Gutyrchik E., Zaytseva Yu. S.. (2013). Unasked questions and unused answers in psychology. Psychology in Russia: State of the Art, 6(3), 4-17
  PDF HTML
  8960