Zaytseva, Yuliya S.

Zaytseva, Yuliya S.

Zaytseva, Yuliya S.
PhD in Medicine

research associate of Institute of Medical Psychology, LMU; senior researcher at Moscow Research Institute of Psychiatry

  • Pöppel E., Bao Ya., Shihui Han, Sozinov A. A., Ushakov D. V., Kovalev A. I., Chernorizov A. M., Menshikova G. Ya., Zinchenko Yu. P., Zabotkina V. I., Gutyrchik E., Zaytseva Yu. S.. (2013). Unasked questions and unused answers in psychology. Psychology in Russia: State of the Art, 6(3), 4-17
    PDF HTML
    9698